Pazarlama bütçeleri çıkarma zamanı geldi. Pazarlama Stratejileri için krizlerde düzgün bütçe çıkarabilmek çok kritik bir seçim.

Pazarlama Bütçeleri

Bütçe Kararları

Pazarlama yöneticileri için belki de yılın en zorlu dönemi başladı ve pazarlama bütçelerini çıkarma zamanı yine geldi çattı. Bu sıkışık ekonomide vereceğiniz kararlar, satışa odaklı çalışmalarınız ile şirketinizin kısa vadede belki nakit akışında ve finansal sağlığı açısından çok önemli olacağı gibi aynı zamanda markalarınız hakkında çok kritik yatırımlarla bu sene şirketinizin geleceğini en çok etkileyecek kararları belki de siz alacaksınız.

Nasıl Bir Bütçe Yapmalıyız?

İyi pazarlamacılar bütçeleme yaparken bu bütçelerin bir yatırım olduğunu zaten kalpten inanan kişilerdir. Maalesef sıradan yöneticiler içinse pazarlama bütçeleri, yalnızca pazarlamadaki tahmini giderleri çıkartmaktır.

Krizler kapıda bekliyor, büyük bir ihtimalle yönetimler önümüzdeki sene için pazarlama bütçelerini kısmaya gidecekler. Aslında bu sene etkin pazarlama yöneticilerinin kendini gösterme zamanı. Etkin pazarlama yöneticileri şirket yönetiminden krize rağmen daha artan bir pazarlama bütçesi çıkarabileceklerdir. Çünkü hem kısa vadede krizlerle finansal açıdan başa çıkabilmek hem de uzun vadede marka yatırımı ile şirkete değer yaratmak için en uygun dönem kriz zamanıdır.

Etkin Pazarlama Stratejileri

Bu zamanlarda şirketler ?pazarlama yöneticilerinin? farkını daha iyi değerlendirebilirler. Sıradan bir pazarlama yöneticisi bu zamanlarda şirketin başına çok büyük sorunlar/maliyetler yaratabileceği gibi, iyi bir pazarlama yöneticisi ise bu durumu etkin yatırımlarla iyi bir fırsata çevirebilir.

Pazarlama bütçeleri, kriz döneminde şirket için çok önemlidir ve tüm üst yönetimin de bu süreç içerisinde ciddi zaman harcamasında şirket açısından büyük fayda vardır. ?Pazarlama pazarlamacılara bırakılamayacak kadar önemli bir iştir? lafı özellikle krizlerde çok büyük geçerlilik kazanıyor. Üst yönetimler de bu noktada bu işin içine girmeli ve krizde en kritik olan pazarlama yatırımları hakkında şirketin en önemli kaynaklarını yönlendirmelidirler.

Herkes satış kampanyasına odaklanırken, marka imajına oynamak için krizler doğru zamanıdır. Satış kampanyalarını ise daha çok krizden etkilenmeyecek yüksek veya sabit gelirli kesimlere çok odaklı bir şekilde yapmak öne çıkacaktır. Bu arada kriz ve belirsizlik ortamları, satış kampanyalarında ne yapıyorsak yapalım, sıradan olmanın hiç zamanı değildir, yaratıcılığın ve farklılığın zamanıdır.

Yaratıcılık İçin Uygun Ortam

Şirketinizi bu ekonomik ortamda daha ileri taşıyabilmek istiyorsunuz. Fakat, yalnızca uygun bir ortam oluşmuşsa, şirketinizde etkin pazarlama stratejileri uygulayabilir ve etkin bir pazarlama yöneticisi olabilirsiniz. Nedir bu uygun ortam?

1)      Şirketinin ciddi nakit akış sorunları yaşamıyor olması

2)      Yönetimin kuvvetli (kriz tecrübeli, zeki ve vizyoner) olması

3)      Pazarlama yöneticisinin kendini yönetime kanıtlamış olması (daha yeni göreve gelmiş bir yöneticide bu zor olabilir)

İnternet Pazarlama Bütçeleri

Böyle bir ortamda biz Vodaco olarak şirketlere pazarlama bütçelerini hazırlarken muhakkak bu sene internet ağırlıklı bütçeler çıkarmalarını tavsiye ediyoruz. Bunu da söylerken en az bütçenin %20sinin internette harcanmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Çoğu etkin pazarlama yöneticimiz zaten bunu gayet iyi bilse de, internette ne gibi yatırımlar yapabileceği ve şirketi için en uygun işlerin ne olduğu konusunda zorlanabiliyor.

İnternete Bir Türlü Pazarlama Bütçesi Ayıramama

Şirketlerimizde web tarafına gelince, bütçeye tam olarak ne konulması gerektiğine bir türlü karar verilemiyor. Tabi ki bütçe görüşmelerinde tecrübeli üst yönetimler de bu sayıların arkasında tedirginliği rahatlıkla sezerek, kısılacak bir bütçe kalemi aradıklarında direk bu tarafa odaklanabiliyorlar.

Burada internet pazarlaması konusunda derinine tecrübeye sahip, şirketlerin markaları, ürünleri ve pazarlama stratejilerini çok iyi tanıyan ve üst yönetimlerin güvenlerini kazanmış kişilere ihtiyaç duyulmakta. Maalesef genelde şirketler bu özelliklere derine hakim kişilere sahip olamadıkları için, bu iş çoğunlukla yine aynı tas yine aynı hamam şeklinde devam etmekte. Ve şirketleri krizde en verimli pazarlama stratejisine ulaştırabilecek bu adımlar bir türlü atılamamakta.

Pazarlama Bütçesi Sorunlarıma Çözüm Ne?

Dediğim gibi, pazarlamayı, interneti ve şirketinizi derinine çok iyi tanıyan kişilerle çalışın. Bu üçünü nerede bulabilirim diyorsanız onu bilemeyeceğim. Ama ilk ikisini derinine bilen birisini size tavsiye edebilirim J.

One comment

Yorum yapın

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar yıldızlı olarak işaretli *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.