Dijital Pazarlama Sektörü

Reklam sektöründe webe harcanacak bütçelerin her sene katlanarak artacağını öngörebiliyoruz. Bunun iki ana nedeni var; ilki pazarlamanın tek yönlü olmaktan çıkıp, interektif bir formata girmesinden dolayı gittikçe pazarlamacıların internet mecrasını daha fazla tercih etmesi, ikincisi ise tüketicilerin webde geçirdikleri zamanın gittikçe artmasından dolayı pazarlama harcamalarının da bu mecraya kayması.

Pazarlama anlayışlarında büyük bir değişimi gerektiren bu dijitalleşme trendinin, aslında kriz döneminden fayda gördüğünü net olarak söyleyebiliriz. Pazarlama bütçelerinin geri dönüşlerinin daha da önemli bir hale geldiği bu kriz döneminde, pazarlamacılar artık webi boş verme lüksüne sahip değiller.

Krizler sektörün üzerinde belki de gerekli baskıyı yaratmış durumda, ve birçok marka yöneticisinin artık webi ciddi şekilde ele almak için daha yoğun bir çaba içinde olduklarını görebiliyoruz. Yaklaşık 2008’in son çeyreğine yansıyan bu arayışların 2009’un ilk yarısında sektör açısından meyvelerini vereceğini düşünüyorum. Dolayısıyla zaten daha önce bahsettiğim iki dinamikle hızlı ve sürdürülebilir bir büyüme göstermekte olan sektörün, bir de krizin değişimi hızlandırması açısından vereceği fayda ile 2009 da daha da artacağını söyleyebiliriz.


Posted

in

by

Comments

One response to “Dijital Pazarlama Sektörü”

  1. Egitisim Avatar
    Egitisim

    Özellikle perakende sektörü için web çok iyi bir fırsat bunu iyi değerlendirmek gerek, gıda olmasa bile giyim sektörü için bu geçerli. İyi çalışmalar.