Ben, Mehmet Subaşı.


Vatansever / Bilimsever
Dijital Ekonomi sevdalısı